มิติใหม่ของผลไม้อบแห้ง (The New Dimension of Dried Fruits)

                                               ผลไม้อบแห้ง  เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง  สำหรับผู้รักสุขภาพ ผลไม้อบแห้งที่ดีนั้น  ควรมีคุณลักษณะ คือ  ต้องสะอาด  ไม่มีวัตถุเจือปน  ไม่มีกลิ่นควัน  มีสีสันเป็นธรรมชาติ  รสชาติดีตามลักษณะของผลไม้

การที่จะได้ผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพ เราเริ่มต้นตั้งแต่ การคัดสรรผลไม้สดสำหรับการแปรรูป ใส่ใจในความสะอาด และ กรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  จนถึงการบรรจุ  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คงคุณภาพอยู่เสมอ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "ศรีลาภรณ์"

วิสาหกิจชุมชมลำไยสีทองศรีลาภรณ์

ใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ 51-2-01350

 

         

 

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ